Aktuálny čas: 09:40:58; Piatok 29.septembra 2023

Všetko spolu

Všetko spolu

  (počet dokumentov: 46)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Finančníctvo014/2007 ÚČT.Zásady vedenia pokladnice14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo015/2007 ÚČT.Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo016/2007 ÚČT.Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Lipove30.03.200730.03.200701.07.201727.06.201706-03/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo/2003Zásady finančnej kontroly obce Lipové28.03.200328.03.200315.04.200312.12.200806-02/2003ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo/2002Zásady hospodárenia s majetkom obce Lipové25.01.200225.01.200209.02.200217.09.201518-77/2002ikona súboru vo formáte PDF