Aktuálny čas: 14:18:04; Utorok 26.septembra 2023

Podrobnosti o žiadosti o výrub

Podrobnosti o žiadosti číslo OcÚ Li 848/2020-002 Be
Číslo spisuOcÚ Li 848/2020-002 Be
Dátum podania19.11.2020
Dátum zverejnenia19.11.2020
Meno žiadateľaIng. Juraj Nagy PhD.; PhDr. Marta Nagyová
Adresa žiadateľaJanka Alexyho 7, 841 01 Bratislava
Predmet konaniaŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 2 ks – orech kráľovský – obvod kmeňa 80 cm vo výške 130 cm nad zemou
Popis konaniasprávne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení
Dotknuté územiev zastavanom území obce : parc. č. KN-C 109/2, záhrada k. ú. Lipové
Dôvod podaniaJedná sa o 2 ks orecha kráľovského, stromy sú choré čiastočne už suché a napadnuté vrtivkou orechovou. Vytvárajú nebezpečné prostredie pri pohybe pod nimi a ohrozujú stavbu pajty
Lehotado 27.11.2020 vrátane – t. j. 6 pracovných dní od zverejnenia informácie
Tlačivo žiadostiikona súboru vo formáte PDF