Aktuálny čas: 07:09:03; Utorok 7.decembra 2021

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 341 - 360
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
005/2011faktúraVyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 01.01.-18.01.2011Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1-346,94 €27.01.2011ikona súboru vo formáte PDF
005/2012faktúraVyúčtovanie spotreby plynu od 19.01.2011 do 18.01.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 137,85 €25.01.2012 ---
189/2016faktúraVyúčtovanie spotreby plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava304,38 €18.01.2017 ---
202/2017faktúraVyúčtovanie spotreby plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava-42,61 €18.01.2018 ---
196/2011faktúraVyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 155,97 €04.01.2012 ---
195/2011faktúraVyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 11619,40 €04.01.2012 ---
068/2017faktúraVyúčtovanie spotreby elektrickej energie v Dome smútkuZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1-25,49 €31.05.2017 ---
136/2013faktúraVyúčtovanie spotreby elektrickej energieZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1-200,68 €22.08.2013 ---
150/2020faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2020Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča260,29 €07.10.2020 ---
109/2019faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2019Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča250,86 €18.07.2019 ---
195/2019faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2019Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča256,89 €20.12.2019 ---
110/2018faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2018Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča216,53 €25.07.2018 ---
193/2018faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2018Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča209,60 €19.12.2018 ---
191/2017faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča203,17 €28.12.2017 ---
177/2016faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča188,39 €21.12.2016 ---
170/2015faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.07.2015 do 31.12.2015Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča148,62 €23.12.2015 ---
118/2017faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča200,11 €24.08.2017 ---
093/2016faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča171,62 €19.07.2016 ---
113/2015faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.01.-31.07.2015Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča179,72 €10.09.2015 ---
200/2014faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie 2. polroka 2014Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča166,98 €31.12.2014 ---