Aktuálny čas: 02:18:31; Piatok 1.marca 2024

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 701 - 720
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
082/2017faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy50,66 €19.06.2017 ---
081/2017faktúraRekonštrukcia a modernizácia areálu miestneho cintorína v LipovomGUTTE s.r.o.Vrbová 13, 946 03 Kolárovo19188,00 €19.06.2017 ---
080/2017faktúraInternetAP-NetGoldAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča13,30 €19.06.2017 ---
079/2017faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpaduFCC Slovensko spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €13.06.2017 ---
078/2017faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy54,72 €13.06.2017 ---
077/2017faktúraPríspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky52,80 €09.06.2017 ---
076/2017faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2017ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1397,85 €08.06.2017 ---
075/2017faktúraOprava parkových lavícImrich Nagy - CsumiLipové 56, 946 14 Zemianska Olča600,00 €07.06.2017 ---
074/2017faktúraSignalizačné hlásniaOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava8,36 €05.06.2017 ---
073/2017faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava11,14 €05.06.2017 ---
072/2017faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava34,85 €05.06.2017 ---
071/2017faktúraZálohová platba za odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava40,00 €02.06.2017 ---
070/2017faktúraSlávnostná večeraZalán Csizmadia - ZALIWAYŽelezničná 187/20, 946 15 Tôň220,00 €01.06.2017 ---
069/2017faktúraŠtrkopiesokACT - Trávnik, s.r.o.Trávnik č. 412, 946 18 Trávnik59,28 €31.05.2017 ---
068/2017faktúraVyúčtovanie spotreby elektrickej energie v Dome smútkuZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1-25,49 €31.05.2017 ---
067/2017faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy58,18 €19.05.2017 ---
066/2017faktúraInternetAP-NetGoldAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča13,30 €16.05.2017 ---
065/2017faktúraPríspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky52,80 €15.05.2017 ---
064/2017faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpaduFCC Slovensko spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €15.05.2017 ---
063/2017faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy54,32 €09.05.2017 ---