Aktuálny čas: 02:16:50; Piatok 1.marca 2024

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 781 - 800
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
001/2017faktúraDoména "lipove.sk" Websupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava14,28 €16.01.2017 ---
190/2016faktúraStrava Zalán Csizmadia - ZALIWAYŽelezničná 187/20, 946 15 Tôň45,00 €23.01.2017 ---
189/2016faktúraVyúčtovanie spotreby plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava304,38 €18.01.2017 ---
188/2016faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €16.01.2017 ---
187/2016faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 11098,87 €12.01.2017 ---
186/2016faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1113,36 €12.01.2017 ---
185/2016faktúraAktualizácia softvéruTOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava50,40 €11.01.2017 ---
184/2016faktúraProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce LipovéRegionálna rozvojová agentúra KomárnoNádvorie Európy 53, 945 01 Komárno250,00 €09.01.2017 ---
183/2016faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy48,94 €09.01.2017 ---
182/2016faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava9,94 €03.01.2017 ---
181/2016faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava31,42 €03.01.2017 ---
180/2016faktúraPoplatok za vedenie účtu cenných papierovPrima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina41,18 €28.12.2016 ---
179/2016faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy40,84 €27.12.2016 ---
178/2016faktúraInternetAP-NetGoldAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča13,30 €22.12.2016 ---
177/2016faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča188,39 €21.12.2016 ---
176/2016faktúraNákup kancelárskeho materiálu a iného materiálu na údržbuSilvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča108,47 €20.12.2016 ---
175/2016faktúraPríspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky52,80 €19.12.2016 ---
174/2016faktúraOverenie účtovnej závierky za rok 2015DOMINANT AUDIT, s.r.o.J. Zemana 99, 911 01 Trenčín240,00 €14.12.2016 ---
173/2016faktúraRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetleniafy. Karol BenedekPetőfiho 62, 946 19 Číčov3222,00 €13.12.2016 ---
172/2016faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €13.12.2016 ---