Aktuálny čas: 02:13:07; Piatok 1.marca 2024

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 861 - 880
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
111/2016faktúraZdruženie miest a obcí Žitného ostrovaZdruženie miest a obcí Žitného ostrovaKukučínova 459/II, 929 01 Dunajská Streda14,50 €22.08.2016 ---
110/2016faktúraNákup stravných lístkovVAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava385,20 €22.08.2016 ---
109/2016faktúraInštalatérske práceBOTHERM, s.r.o.Železničná 82/102, 946 14 Zemianska Olča280,00 €19.08.2016 ---
108/2016faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy57,02 €19.08.2016 ---
107/2016faktúraZriadenie nového internetového pripojeniaAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča1,00 €18.08.2016 ---
106/2016faktúraZriadenie nového internetového pripojeniaAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča20,00 €17.08.2016 ---
105/2016faktúraTričká s podtlačouMilan Horváth - HORMIGombaiho 23, 945 01 Komárno121,32 €15.08.2016 ---
104/2016faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €12.08.2016 ---
103/2016faktúraOprava verejného osvetleniafy. Karol BenedekPetőfiho 62, 946 19 Číčov410,10 €09.08.2016 ---
102/2016faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava-0,91 €08.08.2016 ---
101/2016faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava0,00 €08.08.2016 ---
100/2016faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1561,07 €05.08.2016 ---
099/2016faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy56,45 €05.08.2016 ---
098/2016faktúraZálohová platba za odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava33,00 €04.08.2016 ---
097/2016faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy55,68 €28.07.2016 ---
096/2016faktúraOchranné pomôcky a rôzny materiál na údržbu domu smútku, kultúrneho domu a a inýchSilvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča305,10 €28.07.2016 ---
095/2016faktúraLetecké fotografovanie obce LipovéCBS spol. s r.o.Kynceľova 59, 974 01 Banská Bystrica100,80 €28.07.2016 ---
094/2016faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava12,60 €21.07.2016 ---
093/2016faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016Obec Zemianska OlčaHlavná 26, 946 14 Zemianska Olča171,62 €19.07.2016 ---
092/2016faktúraOdvoz separovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €15.07.2016 ---