Aktuálny čas: 02:03:44; Piatok 1.marca 2024

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 1101 - 1120
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
051/2015faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy100,17 €20.04.2015 ---
050/2015faktúraReklamné predmetyJozef Šmrhola - OLYMPMadarovská 145, 935 87 Santovka53,56 €17.04.2015 ---
049/2015faktúraZálohová platba za odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26196,00 €16.04.2015 ---
048/2015faktúraPríspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky49,20 €13.04.2015 ---
047/2015faktúraOdvoz separovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.oBratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €13.04.2015 ---
046/2015faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,00 €13.04.2015 ---
045/2015faktúraVstupné na divadelné predstavenieDivadlo Nová scénaŽivnostenská 1, 812 14 Bratislava232,50 €10.04.2015 ---
044/2015faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej enrgie za rok 2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 156,19 €08.04.2015 ---
043/2015faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej enrgie za rok 2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1597,00 €08.04.2015 ---
042/2015faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava12,00 €08.04.2015 ---
041/2015faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava30,00 €08.04.2015 ---
040/2015faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s. r. o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy51,28 €09.04.2015 ---
039/2015faktúraVstupová tabula a preukazy poslanca/starostuJozef Šmrhola - OLYMPMadarovska 145, 935 87 Santovka312,86 €31.03.2015 ---
038/2015faktúraAutorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných dielSlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 3, 821 08 Bratislava 20,40 €30.03.2015 ---
037/2015faktúraOdmeny výkonným umelcomSLOVGRAMJakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava 33,50 €25.03.2015 ---
036/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava12,60 €23.03.2015 ---
035/2015faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy49,68 €19.03.2015 ---
034/2015faktúraPríspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky49,20 €16.03.2015 ---
033/2015faktúraOdvoz drobného stavebného odpadu .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor641,35 €12.03.2015 ---
032/2015faktúraOdvoz separovaného komunálneho odpadu.A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €12.03.2015 ---