Aktuálny čas: 12:54:50; Utorok 11.mája 2021

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 1321 - 1340
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
102/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava26,50 €25.06.2013 ---
120/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €23.07.2013 ---
137/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €22.08.2013 ---
155/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €25.09.2013 ---
170/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €22.10.2013 ---
059/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €24.04.2014 ---
072/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,00 €21.05.2014 ---
089/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €23.06.2014 ---
105/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €22.07.2014 ---
122/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,60 €21.08.2014 ---
141/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35,02 €23.09.2014 ---
160/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12,60 €24.10.2014 ---
179/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava12,60 €21.11.2014 ---
198/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12,60 €22.12.2014 ---
210/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12,60 €22.01.2015 ---
020/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava17,59 €23.02.2015 ---
036/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava12,60 €23.03.2015 ---
053/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €22.04.2015 ---
066/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €21.05.2015 ---
081/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €22.06.2015 ---