Aktuálny čas: 13:12:43; Utorok 11.mája 2021

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 1321 - 1340
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
159/2019faktúraObnova mandátneho certifikátuD.Trust Certifikačná Autorita, a.s.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava23,88 €14.10.2019 ---
138/2020faktúraObnova mandátneho certifikátuD.Trust Certifikačná Autorita, a.s.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava11,94 €30.09.2020 ---
119/2020faktúraNožnice na konáre, pracovné rukavice a krhlaSilvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča175,74 €10.08.2020 ---
020/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava17,59 €23.02.2015 ---
036/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava12,60 €23.03.2015 ---
053/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €22.04.2015 ---
066/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €21.05.2015 ---
081/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €22.06.2015 ---
093/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €23.07.2015 ---
106/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €24.08.2015 ---
124/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €24.09.2015 ---
137/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €29.10.2015 ---
149/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 26 Bratislava12,60 €25.11.2015 ---
169/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava26,58 €23.12.2015 ---
180/2015faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava12,60 €22.01.2016 ---
021/2016faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava12,60 €23.02.2016 ---
038/2016faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava19,00 €23.03.2016 ---
052/2016faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava12,60 €25.04.2016 ---
064/2016faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava19,59 €20.05.2016 ---
081/2016faktúraNeobmedzený internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 28 Bratislava12,60 €23.06.2016 ---