Aktuálny čas: 01:35:13; Piatok 1.marca 2024

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 1421 - 1440
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
170/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €22.10.2013 ---
169/2013faktúraPríspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 10/2013ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky44,40 €18.10.2013 ---
168/2013faktúraNákup stravných lístkovVAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava97,20 €11.10.2013 ---
167/2013faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy56,31 €11.10.2013 ---
166/2013faktúraOdvoz separovaného odpaduA.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €08.10.2013 ---
165/2013faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €08.10.2013 ---
164/2013faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 10 - 11/2013ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1238,62 €07.10.2013 ---
163/2013faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 10/2013ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1556,33 €07.10.2013 ---
162/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava3,36 €04.10.2013 ---
161/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava18,28 €04.10.2013 ---
160/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava6,94 €04.10.2013 ---
159/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava39,97 €04.10.2013 ---
158/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava36,01 €04.10.2013 ---
157/2013faktúraZa odber zemného plynu za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1172,00 €02.10.2013 ---
156/2013faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za 1. polrok 2013Obec Zemianska Olča (Obecný úrad)Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča167,00 €30.09.2013 ---
155/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €25.09.2013 ---
154/2013faktúraPríspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 09/2013ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky44,40 €19.09.2013 ---
153/2013faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy69,03 €19.09.2013 ---
152/2013faktúraServisné práce na plynovom kotliBOTHERM, s.r.o.Železničná 82/102, 946 14 Zemianska Olča227,40 €12.09.2013 ---
151/2013faktúraNákup stravných lístkovVAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava157,20 €11.09.2013 ---