Aktuálny čas: 18:49:34; Piatok 12.apríla 2024

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 3)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 16)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
obec LipovéNávrh 3. úpravy rozpočtu na rok 202019.11.2020OcÚ Li 93/2020-014 Beikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad KomárnoVyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR19.11.2020OcÚ Li 202/2020-025 Beikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov18.11.2020OcÚ Li 847/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad28.10.2020OcU Li 823/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
obec Lipové + Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoOznam k registrácii chovov ošípaných14.10.2020OcÚ Li 806/2020-004 Beikona súboru vo formáte PDF
EU dotáciePublicita projektu „Obec Lipové - bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové“13.10.2020 --- ikona súboru vo formáte PDF
Odbor krízového riadenia - Okresný úrad KomárnoUznesenie vlády SR - vyhlásenie núdzového stavu01.10.2020OcÚ Li 209/2020-006 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPodnet na nariadenie odstránenia stavby30.09.2020OcÚ Li 776/2020-002 Szikona súboru vo formáte PDF
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KomárneOpatrenia - COVID_1928.09.2020OcÚ Li 202/2020-022 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh 2.úpravy rozpočtu na rok 202024.09.2020OcÚ Li 93/2020-010 Koikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéDokument „Zariadenie na zber a úpravu ostatných odpadov a zber batérií a akumulátorov“16.09.2020OcÚ Li 753/2020-002 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyHygienické opatrenia pre prevádzky16.09.2020OcÚ Li 202/2020-020 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyPovinnosť nosiť rúška v interiéri16.09.2020OcÚ Li 202/2020-021 Beikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - september 202003.09.2020OcÚ Li 250/2020-004 Beikona súboru vo formáte PDF
osobnyudaj.sk, s.r.o.Oznam o ochrane osobných údajov02.05.2019303/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF