Aktuálny čas: 01:06:14; Piatok 21.januára 2022

Tlačivá

Tlačivá

Tlačivá  (počet záznamov: 26)
Oblasť Názov Tlačivo vo formáte PDF Tlačivo vo formáte RTF / ODS
danePriznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrojeikona súboru vo formáte PDF1 MB ---
danePoučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniamikona súboru vo formáte PDF141 kB ---
daneOznámenie k miestnemu poplatkuikona súboru vo formáte PDF129.2 kB ---
ekológiaŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevinyikona súboru vo formáte PDF94.7 kBikona súboru vo formáte RTF27.2 kB
ekológiaŽiadosť o vydanie rybárskeho lístkaikona súboru vo formáte PDF74.9 kBikona súboru vo formáte RTF16.4 kB
ekológiaPrihláška / Odhláška psa držaného na území obce Lipové ikona súboru vo formáte PDF76.7 kBikona súboru vo formáte RTF58.8 kB
poľnohospodárstvoŽiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovikona súboru vo formáte PDF93.5 kBikona súboru vo formáte RTF20.8 kB
poľnohospodárstvoVýber z číselníka SK NACE pre činnosti SHRikona súboru vo formáte PDF57.1 kBikona súboru vo formáte RTF242.8 kB
poľnohospodárstvoŽiadost o vydanie povolenia na predaj vyrobkov na trhovom miesteikona súboru vo formáte PDF130.6 kBikona súboru vo formáte RTF74.7 kB
poľnohospodárstvoRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuikona súboru vo formáte PDF95.2 kB ---
poľnohospodárstvoPredaj ošípanej na domácu spotrebuikona súboru vo formáte PDF60.9 kB ---
sociálnaŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuikona súboru vo formáte PDF81 kBikona súboru vo formáte RTF74.7 kB
stavebnáOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prácikona súboru vo formáte PDF127.6 kBikona súboru vo formáte RTF39.8 kB
stavebnáOhlásenie drobnej stavbyikona súboru vo formáte PDF112.2 kBikona súboru vo formáte RTF38.3 kB
stavebnáVyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov a staviebikona súboru vo formáte PDF56.2 kBikona súboru vo formáte RTF16.5 kB
stavebnáVyjadrenia správcov inžinierskych sietíikona súboru vo formáte PDF36.4 kBikona súboru vo formáte RTF18.3 kB
stavebnáŽiadosť o stavebné povolenieikona súboru vo formáte PDF50.9 kBikona súboru vo formáte RTF27.4 kB
stavebnáVyhlásenie – odborné vedenie stavbyikona súboru vo formáte PDF43.2 kBikona súboru vo formáte RTF15.5 kB
stavebnáPrílohy k žiadosti o stavebné povolenieikona súboru vo formáte PDF60.3 kBikona súboru vo formáte RTF38.3 kB
stavebnáŽiadosť o pasportizáciu stavbyikona súboru vo formáte PDF216.4 kBikona súboru vo formáte RTF60.6 kB
stavebnáŽiadosť o potvrdenie veku stavbyikona súboru vo formáte PDF274.5 kBikona súboru vo formáte RTF49.2 kB
stavebnáŽiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy zo SPFikona súboru vo formáte PDF116.5 kBikona súboru vo formáte RTF15.2 kB
stavebnáŽiadosť o dodatočné povolenie stavbyikona súboru vo formáte PDF184.3 kBikona súboru vo formáte RTF33.4 kB
evidencia obyvateľstvaPOTVRDENIE o súhlase s prihlásením občana na trvalý – prechodný* pobytikona súboru vo formáte PDF78.1 kBikona súboru vo formáte RTF43.5 kB
evidencia obyvateľstvaNávrh na zrušenie trvalého pobytuikona súboru vo formáte PDF47.3 kBikona súboru vo formáte RTF79.4 kB
evidencia obyvateľstvaNávrh na zrušenie prechodného pobytuikona súboru vo formáte PDF33.9 kBikona súboru vo formáte RTF39 kB
On-line program na vypĺňanie formulárov vo formáte PDFOn-line program na vypĺňanie formulárov vo formáte PDF