Aktuálny čas: 21:52:02; Pondelok 27.mája 2024

Verejné obstarávanie


Dňa 3.12.2015 nadobudol účinnosť zákono č. 343 z roku 2015 (ikona súboru vo formáte PDF 1,46 MB) o verejnom obstarávaní.

Podrobnejšie náležitosti verejného obstarávania (najmä pre oblasť stavebných prác) sú upravené zákonom č. 25 z roku 2006 (ikona súboru vo formáte PDF 314 KB).