Aktuálny čas: 21:00:17; Piatok 12.apríla 2024

Dane a iné poplatky

Dane a iné poplatky

 1. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

  Daň z nehnuteľností je stanovená v súlade so zákonom č. 582 z roku 2004 (ikona súboru vo formáte PDF 3,09 MB)

 2. Daň za psa sa vyrubuje:

  fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je

  • vlastníkom psa alebo
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

  Daň z psa je stanovená v súlade so zákonom č. 582 z roku 2004 (ikona súboru vo formáte PDF 3,09 MB)

 3. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu je stanovený podľa Uznesenia ObÚ-Lipové v súlade so zákonom č. 582 z roku 2004 (ikona súboru vo formáte PDF 3,09 MB)
 4. Poplatok za hrobové miesto je stanovený podľa Uznesenia ObÚ-Lipové 06-03/2007 (resp. 49-12/2008/I po úprave) v súlade so zákonom č. 131 z roku 2010 (ikona súboru vo formáte PDF 138 KB)