Aktuálny čas: 03:34:42; Sobota 2.decembra 2023

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce  (počet dokumentov: 29)
Typ Číslo Názov Dátum Uznesenie Súbor
schválenia zverejnenia účinnosti ostatnej
úpravy
Hospodárenie obceOcÚ Li 842/2020-001 BeSpráva audítora za rok 201926.10.202010.11.202026.10.2020--ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obceOcÚ Li 93/2020-011 Ko!! UPRAVENÝ!! Rozpočet obce Lipové na rok 2020 - 2.úprava09.10.202014.10.202009.10.202009.10.202036-05/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obceOcÚ Li 783/2020-001 KoMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 202009.10.202014.10.202009.10.2020-59-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obceOcÚ Li 615/2020-001Záverečný účet obce Lipové za rok 201918.06.202023.06.202018.06.2020-52-07/2020ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obceOcÚ Li 623/2020-001Výročná správa obce Lipové za rok 201918.06.202023.06.202018.06.2020-52-07/2020ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce852/2019-004Rozpočet obce Lipové na rok 202016.12.201917.12.201901.01.2020-36-05/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce768/2019-001Správa audítora za rok 201809.10.201910.10.201909.10.2019-27-04/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce687/2019-001Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 201909.10.201910.10.201909.10.2019-28-04/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce658/2019-003Výročná správa obce Lipové za rok 201828.06.201928.06.201928.06.2019-21-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce657/2019-003Záverečný účet obce Lipové za rok 201828.06.201928.06.201928.06.2019-21-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce778/2018-001Správa audítora za rok 2017 26.10.201827.10.201826.10.2018-107-21/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce619/2018-001Záverečný účet obce Lipové za rok 201728.06.201813.06.201828.06.2018-96-18/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce620/2018-001Výročná správa obce Lipové za rok 201728.06.201813.06.201828.06.2018-96-18/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce825/2017-001Správa audítora za rok 201611.12.201712.12.201711.12.2017-84-16/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Výročná správa obce Lipové za rok 201627.06.201708.06.201727.06.2017-73 - 14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Záverečný účet obce Lipové za rok 201627.06.201707.06.201727.06.2017-73 - 14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Správa audítora za rok 201513.12.201614.12.201613.12.2016-61 – 11/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Výročná správa obce Lipové za rok 201513.06.201621.06.201613.06.2016-47-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Záverečný účet obce Lipové za rok 201513.06.201621.06.201613.06.2016-47-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2015Záverečný účet obce Lipové za rok 201429.06.201529.06.201529.06.2015-16-04/2015ikona súboru vo formáte PDF
12