Aktuálny čas: 20:28:43; Pondelok 27.mája 2024

Domáce odpady

Domáce odpady

Hodnota úrovne vytriedenosti odpadov za rok 2018 (vypčítaná vzorcom uvedenom v Prílohe č.2 k Zákonu 329/2018) je: 9,48 %


!! Komunálny odpad sa na osade Rákytie vyváža len raz do mesiaca!!!Zoznam organizácií, ktoré zabezpečujú odvoz, resp. skládkovanie alebo likvidáciu pre jednotlivé odpady v obci Lipové

Druh odpadu Zazmluvnená organizácia Platnosť zmluvy
Odvoz zmesového komunálneho odpadu FCC Slovensko, s.r.o. platná od 18.12.2001
Odvoz separovaného komunálneho odpadu FCC Slovensko, s.r.o. platná od 24.01.2005
Uloženie komunálneho odpadu na skládke Komunálna spoločnosť, s.r.o. platná od 01.01.2017
Zber elektroodpadu METAL SERVIS Recycling, s.r.o. platná od 07.03.2017
Zber použitých batérií a akumulátorov INSA, s.r.o. platná od 28.06.2016
Zber starého šatstva a textilu Humana People to People, s.r.o. platná od 13.11.2013
Biologicky rozložiteľný odpad Obec zabezpečila 100% domácnostiam kompostéry -
Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal, s.r.o. Bratislava platná od 31.12.2017, (výpoveď k 31.12.2020)