Aktuálny čas: 11:12:38; Streda 24.júla 2024
nadpis s erbom

Úvod

Úvod

Obec Lipové sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Komárno v Nitrianskom kraji, neďaleko hlavnej cesty z Komárna do Bratislavy. Obec leží na rovine Žitného ostrova v plytkej nížine s nadmorskou výškou od 105 do 109 m n. m..

Má odlesnený rovinný chotár (1058 ha), ktorý z geologického hľadiska tvoria štrky a piesky kolárovskej formácie s vrstvami riečnych, dunajských uloženín. Má lužné a nivné, miestami zasolené pôdy. Nachádza sa neďaleko jazera Zsemlékes, a je porastený hlavne kultúrnymi plodinami a malými pozostatkami lužných lesov.

Chotár s prekrásnou scenériou, pretkávaný kanálmi, je vhodným prostredím pre vidiecku turistiku.

Obec vznikla na základe výnosu Ministerstva vnútra číslo 641/15/1926 dňa 21. 1. 1926 ako Hodžovo a vyhláškou povereníka vnútra zo dňa 21. 12. 1950 (zn. 171-20/12-1950-I/3) bol zmenený úradný názov obce na Lipové.fotografia kostola

Kontaktné údaje:

Obec Lipové
Lipové 59
946 14 Zemianska Olča
IČO: 00306541
DIČ: 2021014787

Telefón:

E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

+421 35 7796184
+421 917 196314
obec@lipove.sk
22622-142/0200
SK35 0200 0000 0000 2262 2142

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 14:30

Obecný úrad Lipové:

Starosta:

Zamestnanci:

Dáša Kovácsová (nezávislá), +421 917 196314, starosta@lipove.sk

Ján Belan (vedúci referent)
Richard Nagy (hlavný kontrolór obce)

Spoločný stavebný úrad v Zemianskej Olči:

Zamestnanci:

Ing. Zuzana Zsajkó (odborný referent spoločného stavebného úradu)

Demografia:

Počet obyvateľov k 31.12.2019
z toho:   muži
             ženy

143
74
69

Priemerný vek k 31.12.2019

42,65 rokov

Vývoj obyvateľstva za posledných 17 rokov:
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Počet obyvateľov k 01.01 191 181 175 171 163 178 167 166 159 156 147 143 141 137 138 139 141
Narodení: 2 0 2 1 3 0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 2 4
Prisťahovaní: 1 4 4 1 16 0 0 2 0 2 4 0 1 4 4 3 2
Zomrelí: 6 4 5 5 2 3 0 2 3 8 2 2 3 2 4 2 3
Odhlásení: 7 6 5 5 2 8 2 7 2 4 6 0 3 3 1 1 1
Počet obyvateľov k 31.12 181 175 171 163 178 167 166 159 156 147 143 141 137 138 139 141 143
Tendencia: -10 -6 -4 -8 +15 -11 -1 -7 -3 -9 -4 -2 -4 +1 +1 +2 +2