Aktuálny čas: 21:00:27; Piatok 12.apríla 2024

Wi-Fi projekt

Obec Lipové - bezplatné siete WiFi pre obyvateľov obce Lipové


logo Európskej únie a Ministerstva dopravy a výstavby SR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Názov a sídlo prijímateľa Obec Lipové; Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča
Názov projektu Obec Lipové - bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové
Miesto realizácie projektu Obec Lipové
Výška poskytnutého NFP 14 250 €
Stručný opis projektu Vybudovanie bezplatnej siete WiFi pre obyvateľov a návštevníkov obce Lipové s prístupovou rýchlosťou 30MBit/s. Projekt zahŕňa vytvorenie 11 prístupových bodov (z toho 8 externých: 2 x Obecný úrad, 2 x kultúrny dom, 2 x detské ihrisko pri kultúrnom dome, 2 x športové ihrisko) a 3 interné: OcÚ, 2 x kultúrny dom). Vybudovaná WiFi sieť budepoužívať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba


Projekt: „Obec Lipové - bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové“