Aktuálny čas: 10:45:38; Streda 24.júla 2024

Zverejňovanie


V súlade so zákonom č. 546 z roku 2010 (ikona súboru vo formáte PDF 72 KB) (účinný od 1.1.2011) sú obce, mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené príspevkové organizácie povinné zverejniť na svojej webovej stránke zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sa týkajú štátnych prostriedkov (v správe obce).

Podrobnejšie náležitosti zverejňovania sú upravené zákonom č. 382 z roku 2011 (ikona súboru vo formáte PDF 84 KB).


!! UPOZORNENIE !! Oznámenie o zmene názvu Slovenskej autobusovej dopravy Nové Zámky, a.s. na ARRIVA Nové Zámky, a.s.  (ikona súboru vo formáte PDF 275 KB)