Aktuálny čas: 01:29:36; Piatok 1.marca 2024

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1845)
zobrazujem záznamy: 681 - 700
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
102/2017faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy57,02 €21.07.2017 ---
101/2017faktúraInternetAP-NetGoldAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča13,30 €20.07.2017 ---
100/2017faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava33,70 €12.07.2017 ---
099/2017faktúraSet stôl a laviceSilvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča1274,94 €12.07.2017 ---
098/2017faktúraTričká s podtlačouMilan Horváth - HORMIGombaiho 23, 945 01 Komárno447,55 €12.07.2017 ---
097/2017faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpaduFCC Slovensko spol. s r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €12.07.2017 ---
096/2017faktúraPrezetnácia obce Lipové v knihe Podunajsko z nebaCBS spol. s r.o.Kynceľova 59, 974 01 Kynceľová495,00 €11.07.2017 ---
095/2017faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy48,17 €11.07.2017 ---
094/2017faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2017ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 135,84 €11.07.2017 ---
093/2017faktúraPoistenie majetku Obce LipovéGenerali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava235,15 €04.07.2017 ---
092/2017faktúraSignalizačné hlásniaOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava5,36 €04.07.2017 ---
091/2017faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava10,04 €04.07.2017 ---
090/2017faktúraPropagačné materiály pre súťaž vo varení gulášaMgr. Viktória SzabóFučíkova 958/84, 932 01 Veľký Meder69,90 €04.07.2017 ---
089/2017faktúraZálohová platba za odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava37,00 €04.07.2017 ---
088/2017faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2017ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1397,85 €04.07.2017 ---
087/2017faktúraVecné cenyVladimír MinaříkKoceľová 32, 821 08 Bratislava148,60 €04.07.2017 ---
086/2017faktúraRekonštrukcia a modernizácia areálu miestneho cintorína v LipovomGUTTE s.r.o.Vrbová 13, 946 03 Kolárovo4354,40 €30.06.2017 ---
085/2017faktúraOdvoz stavebného odpadu na skládkuGUTTE s.r.o.Vrbová 13, 946 03 Kolárovo220,00 €26.06.2017 ---
084/2017faktúraVesta vodácka k vesliciamŽijemeSportem.cz s.r.o.Mečnikovova 1254/10, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Česká republika71,56 €26.06.2017 ---
083/2017faktúraPlávacie vesty k vesliciamTRINET Corp., s.r.o.Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto51,40 €23.06.2017 ---