Aktuálny čas: 08:03:04; Piatok 29.septembra 2023

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ