Aktuálny čas: 10:07:42; Piatok 29.septembra 2023

Finančníctvo

Finančníctvo

Finančníctvo  (počet dokumentov: 19)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Finančníctvo001/2020 ÚČT.Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov09.10.202010.10.202010.10.2020-63-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo1/2008Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.200907.12.201549-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo001/2007 ÚČT.Spôsob vedenia účtovníctva14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo002/2007 ÚČT.Účtovný rozvrh obce Lipové14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo003/2007 ÚČT.Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo004/2007 ÚČT.Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo005/2007 ÚČT.Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku14.12.200714.12.200701.01.200826.07.200931-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo006/2007 ÚČT.Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku14.12.200714.12.200701.01.200826.07.200931-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo007/2007 ÚČT.Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo008/2007 ÚČT.Zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo009/2007 ÚČT.Zásady účtovania kurzových rozdielov14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo010/2007 ÚČT.Zásady účtovania odhadných položiek14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo011/2007 ÚČT.Zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo012/2007 ÚČT.Zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo014/2007 ÚČT.Zásady vedenia pokladnice14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo015/2007 ÚČT.Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo016/2007 ÚČT.Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo/2003Zásady finančnej kontroly obce Lipové28.03.200328.03.200315.04.200312.12.200806-02/2003ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo/2002Zásady hospodárenia s majetkom obce Lipové25.01.200225.01.200209.02.200217.09.201518-77/2002ikona súboru vo formáte PDF