Aktuálny čas: 08:53:37; Piatok 29.septembra 2023

Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty  (počet dokumentov: 5)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Ostatné dokumenty01/2020SMERNICA č. 01/2020 Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.01.03.202001.03.202001.03.2020-64-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty280/2019-002Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 280/2019-002 o registratúrnom poriadku28.06.201926.08.201901.07.2019-25-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2016 - 202209.10.201723.10.201709.10.2017-79-15/2017ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty107/2014Program odpadového hospodárstva obce Lipové na roky 2011 – 201506.03.201410.03.201410.03.2014-82-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Lipove30.03.200730.03.200701.07.201727.06.201706-03/2007ikona súboru vo formáte PDF